Om Kings Garden
Ministries

Grundades 2020 av Christoffer Ahlbäck

Kings Garden Ministries mission är att älska Gud Fadern, förhärliga Jesus Kristus och att befolka himlen med fler själar, allt detta i kraft av den Helige Ande som är given till oss genom Jesus Kristus. Kings Garden Ministries vill se och verkar för väckelse i Sverige och utöver hela världen där människor kommer till tro på Jesus och sätts i en personlig och levande relation med sin frälsare.

Fokuserar på mission och förkunnelse, främst genom TV och media

Tillsammans med det kristna produktionsbolaget Arise Living Productions producerar Kings Garden program som syftar till att föra människor till Jesus och att resa upp Kristi Kropp till det liv Gud har kallat oss till.

Baserad i Stockholm

Kings Garden Ministries är en ideell allkristen missionsrörelse med teologiska rötter inom luthersk karismatik. Kristi kors, den Helige Andes utgjutande, Guds närvaro och löften för våra liv idag, samt kallelsen att förkunna evangeliet i hela världen utgör huvudfokus för all verksamhet.

Namnet Kings Garden Ministries

Namnet Kings Garden har flera djup: Dels är det en teologisk hänvisning till den trädgård som nämns i Bibeln vid i så många tillfällen och på så många olika sätt. Dels är det en historisk vink till Kungsträdgården i Stockholm där Sveriges första församling byggd på privata medel efter reformationen fanns. Det var en herrnhutisk församling och del av den herrnhutiska väckelserörelsen som är den första stora väckelserörelsen i Sverige. Denna väckelserörelse som på engelska kallas “Moravians” präglades starkt av bön och mission. Med namnet “Kings Garden” vill vi be att historiens, missionens och väckelsens Gud ska drabba vårt land och vår värld med väckelse ännu en gång.

Möt oss på sociala medier

En stor del av Kings Gardens verksamhet sker på internet. Du hittar oss på Facebook, Youtube och Instagram. Genom sociala medier når vi längre och kan nå nya människor med evangeliet om Jesus Kristus.

Kontakt

Telefon: 08-122 054 77 (mån-fre 08:00-17:00)

Epost: mail (snabel-a) kingsgarden punkt nu

Du kan även kontakta oss genom meddelandefunktionerna på Facebook och Instagram.

Ta del av vårt nyhetsbrev

.

Bär Kings Garden

Kings Garden Ministries är en missionsverksamhet i sin linda och behöver Ditt stöd.

Vår vision är att göra videos och program som lyfter upp Jesus Kristus, för människor till tro och bygger upp Kristi Kropp. Vi vet att det är svårt att starta upp någonting nytt men tror att Gud har kallat oss till detta. Därför vågar vi frimodigt be dig om hjälp att bära Kings Garden med en gåva under denna ringa början. Med Din hjälp kan vi starta fort!