person holding a bible

Esra & Nehemja

ChristofferPosts-Swedish

Följ med på en resa genom Esra och Nehamja bok, ett verk i två delar som från början var en enda gemensam bok. Kursen leds av Christoffer Ahlbäck. Genom kursen kommer du få en ökad förståelse för de båda böckerna, hur de hänger ihop, tiden de tillkom i och judarnas och det israeliska folkets historia. Du kommer få ökad förståelse …