Lärjungaskap

ChristofferPosts-Swedish

Vad är det att vara en kristen? Vad är lärjungaskap? Hur lever jag som kristen i vardagen? Hur hanterar jag motgångar som kristen? Vad är det för liv som Gud har tänkt för mig och hur förstår jag Guds planer för mitt liv? Detta och mycket mer får du upptäcka i den här kursen som heter “Lärjungaskap”.

Trons ABC

ChristofferPosts-Swedish

Vissa saker ändras aldrig. Precis som alfabetets ABC aldrig ändras, och all världens bibliotek bygger på alfabetets principer, så ändras inte Trons ABC, och hela våra kristna liv baseras på den fasta grunden som är Jesus Kristus. Följ med och upptäck Trons ABC!