More with Cornelia Forsberg

Vad är Ditt Hjärtas Respons på Guds Kärlek? || Cornelia Forsberg

🇸🇪 Vad är Ditt Hjärtas Respons på Guds Kärlek? || Cornelia Forsberg
Vad var miraklerna tänkta att göra? De var tänkta att leda städer och hjärtan till omvändelse. Den Helige Ande vill alltid föra våra hjärtan till Jesus.