More with K G Larsson

Jesus helandekraft || K G Larsson

🇸🇪 Jesus helandekraft || K G Larsson
Ja, Jesus botar till och med svärmödrar! Men hur kommer det sig att Jesus kunde driva ut demoner med bara ETT ORD??