More with Karin Malmström

Misslyckande och Tvivel?

🇸🇪 Misslyckande och Tvivel?
När Johannes döparen fängslats av Herodes låg tvivel och känsla av misslyckande nära till hands. Han hade ju förkunnat att Jesus skulle sätta de fångna fria, att Jesus var Messias.