More with Karolina Bergenwall

Kan vi få närhet till Gud? || Karolina Bergenwall

🇸🇪 Kan vi få närhet till Gud? || Karolina Bergenwall
Det finns löften i Bibeln om att när vi söker Gud kommer vi också att finna Honom!