More with Ketty Demeter

Healing Prayer LIVE

Healing Prayer LIVE
Följ med på en live-sänd kväll med bön för helande med Christoffer Ahlbäck och Ketty Demeter. Programmet är på engelska.