More with Maria Johansson

Jesus helade mig – Maria Johansson

🇸🇪 Jesus helade mig – Maria Johansson
Bibeltexten om när Jesus uppväcker Jairos dotter hade en särskild betydelse för Maria Johansson när Jesus helade henne från flera år av sjukdom och smärta.