More with Martin Reén

Andlig Urskiljning

🇸🇪 Andlig Urskiljning
Martin Reén tar tag i säsongens kanske svåraste bibeltext talar om andlig urskiljning och vad det är att häda den Helige Ande.
Att känna Jesus || Martin Reén

🇸🇪 Att känna Jesus || Martin Reén
Martin Reén brottades tidigare med det bibelställe han idag frekvent undervisar från.