More with Sam Wohlin

Måste jag bli som Moder Teresa?

🇸🇪 Måste jag bli som Moder Teresa?
– Hur svarar Jesus på den starkaste kritik han kan få? – Och måste jag bli som Moder Teresa för att vara god?