Väckelsehistoria – Nedslag

ChristofferPosts-Swedish

I det här kursblocket kommer du att möta olika lärare som föreläser om olika nedslag i främst svensk väckelsehistoria. Först ut är Per-Eive Berndtsson.

Faith and Family

Tro och Familj

ChristofferPosts-Swedish

Vad har Gud för tankar när det gäller familjer? Är det ens viktigt? Vilka utmaningar möter vi som föräldrar i dagens samhälle och har Guds Ord någonting att säga oss idag? I den här kursen under Maria Viklunds ledning får du inte bara praktiska tips, utan tas med i en djupdykning i en helt annan kultur och ett helt annat …

Varje Kyrksal Kan fyllas

ChristofferPosts-Swedish

Följ med på en inspirerande kurs i tro, uppdrag, församlingsutveckling och ledarskap! Mats Nyholm är tidigare direktor i S:ta Clara Kyrka och numera nationell evangelist för S:ta Clara Kyrka i Stockholm. Med S:ta Clara Kyrka och sin bok med samma titel som grund leder Mats genom olika områden som påverkar både vårt församlingsliv och våra personliga kristna liv i Jesu …

Lärjungaskap

ChristofferPosts-Swedish

Vad är det att vara en kristen? Vad är lärjungaskap? Hur lever jag som kristen i vardagen? Hur hanterar jag motgångar som kristen? Vad är det för liv som Gud har tänkt för mig och hur förstår jag Guds planer för mitt liv? Detta och mycket mer får du upptäcka i den här kursen som heter “Lärjungaskap”.

person holding a bible

Q&A Live SE

ChristofferPosts-Swedish

Regelbundna live-möten för Frågor och Svar. Länk till mötena finns under varje lektion. Lektionerna är upp till 45 minuter långa, beroende på antalet frågor och är en plats där lärare och studenter kan mötas. Nästa Q&A session är: 16:e maj 2024 kl 20:00 Här är länken till mötet: https://jitsi.member.fsf.org/KingsGardenBibelskola

Trons ABC

ChristofferPosts-Swedish

Vissa saker ändras aldrig. Precis som alfabetets ABC aldrig ändras, och all världens bibliotek bygger på alfabetets principer, så ändras inte Trons ABC, och hela våra kristna liv baseras på den fasta grunden som är Jesus Kristus. Följ med och upptäck Trons ABC!

person holding a bible

Esra & Nehemja

ChristofferPosts-Swedish

Följ med på en resa genom Esra och Nehamja bok, ett verk i två delar som från början var en enda gemensam bok. Kursen leds av Christoffer Ahlbäck. Genom kursen kommer du få en ökad förståelse för de båda böckerna, hur de hänger ihop, tiden de tillkom i och judarnas och det israeliska folkets historia. Du kommer få ökad förståelse …