Image

Om

En plats för dig att växa

King's Garden Ministries är en allkristen misisionsorganisation som syftar till att föra människor till Jesus och att resa upp Kristi Kropp till det liv Gud har kallas oss till i Kristus. Det gör vi bland annat genom att producera program, undervisning, vittnesbörd och göra livesändningar för att möta människor där de är med sina behov och tillsammans vandra närmare Jesus.

De teologiska rötterna finns främst inom luthersk karismatik. Kristi kors, den Helige Andes utgjutande, Guds närvaro och löften för våra liv idag, samt kallelsen att förkunna evangeliet i hela världen utgör huvudfokus för all verksamhet. För att ytterligare definiera och klargöra den teologiska grunden har King's Garden antagit Lausannedeklarationen. King's Garden vill vara en plats i Guds rike där frön kan gro, växa och bära rik frukt.

Fokuserar på mission och utrustande, främst genom TV och media

King's Gardens främsta verktyg är TV och media. Med TV menar vi framförallt rörlig media, oavsett form och plattform. I ett föränderligt medialandskap vill vi finnas där människor kan se och ta emot Jesus. King's Garden driver en bibelskola på både svenska och engelska.

Salig är den (...) som har sin glädje
i HERRENS undervisning
och begrundar hans ord
dag och natt.
Han är som ett träd,
planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid
och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.
Psalm 1

Baserad i Stockholm med hjärta för världen

King's Garden Ministries är baserat i Stockholm och har ett hjärta för både Sverige och världen. Bland de tusentals som nås varje vecka finns många utanför Sveriges gränser. Vi tror på att Gud vill komma med väckelse över vårt land och över vår värld där människor kommer till tro på Jesus Kristus och sätts i en personlig och levande relation med sin frälsare och Herre där Guds rike, Guds naturligt övernaturliga blir manifesterat runt omkring var och en som tror. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Vi har en studio i Kungsängen i norra Stockholm där många av våra program produceras. King's Garden Ministries mission är att älska Gud Fadern, förhärliga Jesus Kristus och att befolka himlen med fler själar, allt detta i kraft av den Helige Ande som är given till oss genom Jesus Kristus. Det vill vi göra var vi än går och var vi än befinner oss.

Grundades 2020 av Christoffer Ahlbäck

King's Garden Ministries grundades hösten 2020 av Christoffer Ahlbäck efter ett flertal tilltal från Herren över flera års tid. Christoffer är prästvigd för EFS sedan 2011 och har en magisterexamen i teologi från Johannelunds Teologiska Högskola med inriktning på Nya Testamentets exegetik. Han har även studerat på Uppsala Universitet, Luther Seminary (MN, USA) och Bethel Seminary (MN, USA). Om man bara ska nämna en sak som Christoffer brinner för, så är det väckelse.
Christoffer Ahlbäck

Namnet Kings Garden

Namnet King's Garden har flera djup: Dels är det en teologisk hänvisning till den trädgård som nämns i Bibeln vid i så många tillfällen och på så många olika sätt. Dels är det en historisk vink till Kungsträdgården i Stockholm där Sveriges första församling byggd på privata medel efter reformationen fanns och utgjorde ett centrum för väckelse i Sverige på den tiden. Det var en herrnhutisk församling och del av den herrnhutiska väckelserörelsen som är den första stora väckelserörelsen i Sverige. Denna väckelserörelse som på engelska kallas "Moravians" präglades starkt av bön och mission. Med namnet "King's Garden" vill vi be att historiens, missionens och väckelsens Gud ska drabba vårt land och vår värld med väckelse ännu en gång. Vi vill också att det här ska få vara en plats där människor kan växa med Jesus som trädgårdsmästare och Kung.

Möt oss på sociala medier

En stor del av King's Gardens verksamhet sker på internet. Du hittar oss på Facebook, Youtube och Instagram. Genom sociala medier når vi längre och kan nå nya människor med evangeliet om Jesus Kristus.

Kontakt

Telefon: 08-122 054 77 (mån-fre 08:00-17:00)

Epost: mail (snabel-a) kingsgarden punkt nu

Du kan även kontakta oss genom meddelandefunktionerna på Facebook och Instagram.