Mer med Karolina Bergenwall

Kan vi få närhet till Gud? || Karolina Bergenwall

Kan vi få närhet till Gud? || Karolina Bergenwall
Det finns löften i Bibeln om att när vi söker Gud kommer vi också att finna Honom!
Låt inte din blick fastna på dina omständigheter | Karolina Bergenwall

Låt inte din blick fastna på dina omständigheter | Karolina Bergenwall
I tider av oro behöver vi fästa blicken på Jesus!