Mer med Patrik Sandberg

Jesus är Messias! || Patrik Sandberg

Jesus är Messias! || Patrik Sandberg
Böneledaren Patrik Sandberg från Sverigebönen gästar och undervisar starkt om varför Jesus är Messias och vad det innebär för oss idag med vittnesbörd och exempel.