Mer med Sam Wohlin

Måste jag bli som Moder Teresa?

Måste jag bli som Moder Teresa?
– Hur svarar Jesus på den starkaste kritik han kan få? – Och måste jag bli som Moder Teresa för att vara god?