fbpx

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Sjunde avsnittet: Profetisk bön
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön har kraft att förvandla både ditt liv och allting runtomkring dig, eftersom Gud är verksam..”
– Christoffer Ahlbäck

Producerat av TV Vision Sverige

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Första avsnittet: Bönens grunder
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Andra avsnittet: Bönens Fundament 
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön är direktkontakt med tronen, och ett kraftfullt interagerande med tornrummet. – Christoffer Ahlbäck”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Tredje avsnittet: Vila och tillbedjan
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Fjärde avsnittet: Vad är tungotal?
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Femte avsnittet: Hur får jag tungotalet?
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Sjätte avsnittet: Den andliga verkligheten
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön är direktkontakt med tronen, och ett kraftfullt interagerande med tornrummet.”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Sjunde avsnittet: Profetisk bön
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön har kraft att förvandla både ditt liv och allting runtomkring dig, eftersom Gud är verksam..”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Åttonde avsnittet: Hur ber man profetiskt?
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Nionde avsnittet: Vad är fasta?
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”
– Christoffer Ahlbäck

I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv.

Tionde och sista avsnittet av Strömmar, säsong 3 som handlar om bön. Under detta avsnitt knyts påsen ihop för den här gången. Du kommer rustas i bön och bland annat få lära dig att be ut Guds Ord.
Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson

Ta del av vårt nyhetsbrev

.

Bär Kings Garden

Kings Garden Ministries är en missionsverksamhet i sin linda och behöver Ditt stöd.

Vår vision är att göra videos och program som lyfter upp Jesus Kristus, för människor till tro och bygger upp Kristi Kropp. Vi vet att det är svårt att starta upp någonting nytt men tror att Gud har kallat oss till detta. Därför vågar vi frimodigt be dig om hjälp att bära Kings Garden med en gåva under denna ringa början. Med Din hjälp kan vi starta fort!


copyright
King's Garden Ministries

US
United States