Strömmar avsnitt 9 – Vad är Fasta?

Strömmar Avsnitt 9: Vad är Fasta? I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Nionde avsnittet: Vad är fasta?Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck …

Strömmar avsnitt 7 – Profetisk Bön

Strömmar Avsnitt 7: Profetisk Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Sjunde avsnittet: Profetisk bönMedverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön har kraft att förvandla både ditt liv och allting runtomkring dig, eftersom Gud är verksam..”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck …

Strömmar avsnitt 6 – Den Andliga Verkligheten

Strömmar Avsnitt 6: Den Andliga Verkligheten I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Sjätte avsnittet: Den andliga verklighetenMedverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är direktkontakt med tronen, och ett kraftfullt interagerande med tornrummet.”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i …

Strömmar avsnitt 8 – Hur Ber man Profetiskt?

Strömmar Avsnitt 8: Hur ber man Profetiskt? I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Åttonde avsnittet: Hur ber man profetiskt?Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar …

Strömmar avsnitt 5 – Hur får jag tungotalet?

Strömmar Avsnitt 5: Hur får jag Tungotalet? I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Femte avsnittet: Hur får jag tungotalet?Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar …

Strömmar avsnitt 4 – Vad är Tungotal?

Strömmar Avsnitt 4: Vad är Tungotal? I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Fjärde avsnittet: Vad är tungotal?Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck …

Strömmar avsnitt 3 – Vila & Tillbedjan

Strömmar Avsnitt 3: Vila & Tillbedjan I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Tredje avsnittet: Vila och tillbedjanMedverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens …

Strömmar avsnitt 2 – Bönens Fundament

Strömmar Avsnitt 2: Bönens Fundament I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Andra avsnittet: Bönens Fundament Medverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är direktkontakt med tronen, och ett kraftfullt interagerande med tornrummet. – Christoffer Ahlbäck”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i …

Strömmar avsnitt 1 – Bönens Kraft

Strömmar Avsnitt 1: Bönens Grunder I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft i den troendes liv. Första avsnittet: Bönens grunderMedverkande: Jan Sköld Christian Samuelsson Johan Nilsson ”Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och levande relation med Gud.”– Christoffer Ahlbäck Producerat av TV Vision Sverige Avsnitt 1 – Grunderna i Bön I 10 avsnitt utforskar Christoffer Ahlbäck bönens kraft …